Healty skin program

gezonde huid

Ik streef bij alle behandelingen naar een mooie en vooral gezonde huid. Het is onmogelijk om dit te realiseren met één salonbehandeling. Het healthy skin program bestaat uit een 3-maandelijkse huidscan en een VIP kaart die je een directe korting van 15% geeft op iedere salonbehandeling binnen de 4 à 6 weken wat neer komt op een 5 + 1 gratis. Is er een langere periode tussen, dan vervalt de VIP kaart.

Waarom om de 4 a 6 weken

Eénmaal uw huid op punt staat is het aangewezen om minstens om de 6 weken een salonbehandeling te laten uitvoeren met één van de toestellen om uw resultaat optimaal te houden en om de 3 maanden te bekijken met de huidscan of er iets moet aangepast worden. Het healthy skin program is van toepassing op alle huidverbeteringsbehandelingen uitgezonderd op de combination treatment en know your skin.